Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/46/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie uznania za pomnik przyrody nieożywionej

UCHWAŁA NR 4/45/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

UCHWAŁA NR 4/44/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 19/182/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 listopada 2000r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 4/43/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie zamiaru przekształcenia Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 4/42/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 4/22/98 Rady Miejskiej w Małogoszczu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

UCHWAŁA NR 4/41/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 4/40/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR 4/39/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza

UCHWAŁA NR 4/38/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 1/ 5 /02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 4/37/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r. i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz absolutorium za 2002r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)