Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Ulga Inwestycyjna

Ikona statystyk

Informacje /deklaracje/ w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Ikona statystyk

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ikona statystyk

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej

Ikona statystyk

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek, odroczenie podatku, rozłożenie na raty

Ikona statystyk

Ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha

Ikona statystyk

Informacje /deklaracje/ w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)