Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Status prawny Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk
 

Gmina Małogoszcz /miasto-gmina/

Gmina Małogoszcz utworzona z dniem 1 stycznia 1973r. Uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 1972r.

Gmina Małogoszcz położona jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim.

Siedzibą gminy jest miasto Małogoszcz.

Status miasta z dniem 1 stycznia 1996r. Małogoszcz otrzymał na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta / Dz. U. z 1995r. Nr 153,poz.780/

Gmina działa na podstawie ogólnie obowiązujących ustaw oraz Statutu Gminy uchwalonego Uchwałą Nr 4/41/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r. Statut Gminy został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 174,poz.1539 z dn.11 lipca 2003r.

Gmina obejmuje obszar o powierzchni  145 km2

Teren gminy zamieszkuje 12.051 osób

Ogólna powierzchnie gminy to 14537 ha.

Ilość gospodarstw rolnych wynosi 1379, a ich średnia powierzchnia to 5,5 ha.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-01
Data ostatniej zmiany:
2003-08-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)