Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Ewy Wypych złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego w Małogoszczu na dzień 31.12.2022 r.

Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Orłowskiego złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych na dzień 31.12.2022 r.

Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Krystyny Świerczyńskiej złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach na dzień 31.12.2022 r.

Ikona statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2022 r.

Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Smagacz Renata złożone w związku z powierzeniem z dniem 1 lipca 2022 roku stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu

Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Dutkiewicza złożone w dniu 30.06.2022 w związku z zakończeniem zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu

Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Łabędzki Norbert złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Kierownika MGZOZ w Małogoszczu

Ikona statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2021 r.

Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Lura Jaworska złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Żłobka w Małogoszczu z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Łabędzki Norbert złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków Dyrektora MGZOZ w Małogoszczu

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-22 12:32:35, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)