Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Spółki

Ikona statystyk
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9,lit.f  ustawy z dnia 8 marca  1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z późn. zmianami/ do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie  uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich”.

Uchwałą Nr 6/64/96 Rady Miejskiej  w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 1996r. gmina Małogoszcz przystąpiła do Spółki Akcyjnej Kielecka Giełda Rolna w Kielcach.

Uchwałą Nr 18/180/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 września 2000 roku gmina Małogoszcz przystąpiła do tworzonej Spółki z o.o. pod nazwą „Euroubojnia „ z siedzibą w Jędrzejowie.

Uchwałą NR 10/82/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2007 r. gmina Małogoszcz wystąpiła ze spółki.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Bartosz Barański
Data wytworzenia:
2003-09-30
Data publikacji:
2003-09-30
Data ostatniej zmiany:
2009-03-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)