Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/91/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w   Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na rok 2003

Uchwała Nr 9/90/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Uchwała Nr 9/89/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr 9/88/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie  wprowadzenia zmiany w Uchwale  Nr 8/78/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu  z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „EKOLOGIA” z siedzibą   w Jędrzejowie

Uchwała Nr 9/87/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w  sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr 9/86/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

Uchwała Nr 9/85/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 rok

Uchwała Nr 9/84/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

Uchwała Nr 9/83/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów  na 2004 rok oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień

Uchwała Nr 9/82/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta na rok 2004


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)