Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/106/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk
 

w sprawie przekazania dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  środków trwałych.

UCHWAŁA Nr 11/105/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu  gminy Małogoszcz nieruchomości położonych w  Małogoszczu przeznaczonych pod budowę obwodnicy Małogoszcz.

UCHWAŁA Nr 11/104/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości rolnej położonej w   Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 11/103/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze i Mieronice.

UCHWAŁA Nr 11/102/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia  zmian w Statucie  Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 11/101/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia  zmian w Statucie  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 11/100/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r.

UCHWAŁA Nr 11/99/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie  przyjęcia strategii  bezpieczeństwa  obywateli i porządku publicznego dla  gminy Małogoszcz na rok 2004.

UCHWAŁA Nr 11/98/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 11/97/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  na 2004 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)