Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 12/113/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 kwietnia 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy Małogoszcz nieruchomości położonej w Rembieszycach przeznaczonej pod rozbudowę boiska sportowego.

Uchwała Nr 12/112/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 kwietnia 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz”.

Uchwała Nr 12/111/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 kwietnia 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie  wystąpienia gminy Małogoszcz ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL” z siedzibą w Kielcach.

Uchwała Nr 12/110/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 kwietnia 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Uchwała Nr 12/109/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 kwietnia 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. i udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)