Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 13/123/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 13/122/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie  uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 13/121/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych zamiejskich i dróg gminnych miejskich.

UCHWAŁA Nr 13/120/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 5/49/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA Nr 13/119/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze i Mieronice.

UCHWAŁA Nr 13/118/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie  wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 1/3/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002r. w  sprawie ustalenia warunków pracy i płacy  oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy  wobec Burmistrza.

UCHWAŁA Nr 13/117/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych.

UCHWAŁA Nr 13/116/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Małogoszczu środków trwałych.

UCHWAŁA Nr 13/115/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004.

UCHWAŁA Nr 13/114/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie  wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 11/97/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na rok 2004.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)