Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 15/136/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 października 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

UCHWAŁA Nr 15/135/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 października 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”.

UCHWAŁA Nr 15/134/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 października 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy  Małogoszcz.

UCHWAŁA Nr 15/133/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 października 2004r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Małogoszcz wraz z Planem gospodarki odpadami dla gmin Związku Międzygminnego Ekologia na lata 2004-2011, w skład którego wchodzi Gmina Małogoszcz.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)