Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 17/152/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

UCHWAŁA Nr 17/151/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 11/97/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na rok 2004.

UCHWAŁA Nr 17/150/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004.

UCHWAŁA Nr 17/149/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie zawarcia  ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie  porozumienia dotyczącego  założenia i prowadzenia przez gminę Małogoszcz Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w  Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 17/148/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego ”EKOLOGIA” z siedzibą w Jędrzejowie.

UCHWAŁA Nr 17/147/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 20/196/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę  Małogoszcz.

UCHWAŁA Nr 17/146/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w  sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr 17/145/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr 17/143/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień.

UCHWAŁA Nr 17/140/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)