Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/180/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych.

UCHWAŁA Nr 19/179/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2005 r.

UCHWAŁA Nr 19/177/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie „Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Małogoszcz na lata 2005 - 2009’’ .

UCHWAŁA Nr 19/176/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych   w Złotnikach

UCHWAŁA Nr 19/175/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 19/174/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA Nr 19/173/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków  do  wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz w roku 2005.

UCHWAŁA Nr 19/172/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy "Małogoszcz" i teren górniczy "Głuchowiec II".

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/171/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości  Wrzosówka.

UCHWAŁA Nr 19/170/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych  na rok 2005.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)