Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 20/186/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy  Małogoszcz.

UCHWAŁA Nr 20/185/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 19/169/05 Rady Miejskiej w  Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

UCHWAŁA Nr 20/184/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

UCHWAŁA Nr 20/183/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr 20/182/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 20/181/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małogoszcz za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)