Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/193/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych gminy Małogoszcz będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006".

UCHWAŁA Nr 21/192/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrażania  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez  programy stypendialne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2005/2006.

UCHWAŁA Nr 21/191/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

UCHWAŁA Nr 21/190/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie  do zasobu gminy nieruchomości zabudowanej położonej w Małogoszczu.

UCHWAŁA Nr 21/189/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Małogoszczu

UCHWAŁA Nr 21/188/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA Nr 21/187/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz".


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)