Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 22/203/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie  wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 19/169/05 Rady Miejskiej  w   Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia  budżetu  gminy na rok 2005.

UCHWAŁA NR 22/202/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Małogoszcz , ustalenia pierwszeństwa w ich nabyciu.

UCHWAŁA NR 22/201/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy.

UCHWAŁA NR 22/200/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia Gminy Małogoszcz w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach.

UCHWAŁA NR 22/199/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

UCHWAŁA NR 22/198/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 21/189/05 Rady Miejskiej  w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż    w trybie przetargu nieruchomości  niezabudowanych położonych w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 22/197/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie  wprowadzenia zmiany w uchwale  nr 20/186/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu  z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie  regulaminu  udzielania pomocy  materialnej o charakterze  socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta   i Gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 22/196/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie  wprowadzenia zmiany w  Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

UCHWAŁA NR 22/195/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach.

UCHWAŁA NR 22/194/05 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu  eksploatacji złoża piasków “Kozłów”, w miejscowości Kozłów gmina Małogoszcz.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)