Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 23/213/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA NR 23/212/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie  określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  stanowiących  własność gminy .

UCHWAŁA NR 23/211/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Małogoszczu.

UCHWAŁA NR 23/210/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy Małogoszcz  lokalu mieszkalnego .

UCHWAŁA NR 23/209/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie  do zasobu gminy Małogoszcz  nieruchomości położonej w Mieronicach przeznaczonej pod budowę boiska sportowego.

UCHWAŁA NR 23/208/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy  obliczania podatku rolnego na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 23/207/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 23/206/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień.

UCHWAŁA NR 23/205/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta na rok 2006.

UCHWAŁA NR 23/204/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)