Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 24/228/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia  planów pracy komisji Rady Miejskiej Małogoszcz na rok 2006

UCHWAŁA NR 24/227/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady  Miejskiej w Małogoszczu na rok 2006.

UCHWAŁA NR 24/226/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany  w uchwale Nr 23/210/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu  z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy Małogoszcz lokalu mieszkalnego

UCHWAŁA NR 24/225/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

UCHWAŁA NR 24/224/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia  poboru łącznego  zobowiązania  pieniężnego, podatku rolnego, podatku  leśnego i podatku od nieruchomości, określenia  inkasentów oraz ustalenia wysokości  wynagrodzenia za  inkaso w 2006 roku

UCHWAŁA NR 24/223/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn.Miejsko-Gminna  Biblioteka  Publiczna w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 24/222/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu pracowników jednostek  działających  w zakresie oświaty nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach na terenie gminy i w Miejsko Gminnym Zespole  Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w  Małogoszczu

UCHWAŁA NR 24/221/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia  zmiany w  regulaminie przyznawania i przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych dla uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych gminy  Małogoszcz  będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod  nazwą: "Stypendia  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie  świętokrzyskim na rok szkolny2005/2006"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)