Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Lista Kandydatów na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. inwestycji i remontów w Referacie Inwestycji, Projektów Strukturalnych i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ikona statystyk

Lista Kandydatów na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ikona statystyk

Lista Kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomosci w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ikona statystyk

Lista Kandydatów na stanowisko inspektora ds. oświaty

Ikona statystyk

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ikona statystyk

Lista Kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Referacie Inwestycji Projektów Strukturalnych i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ikona statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko starszy referent w dziale finansowo księgowym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarowania Odpadami w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-25 11:07:27, zmian dokonał(a): Sylwia Długosz

WCAG 2.0 (Level AA)