Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 26/241/06 Rady Miejskiej w Małogoszcz z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 27/262/01 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Ikona statystyk

Uchwała Nr 26/240/06 Rady Miejskiej w Małogoszcz z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Ikona statystyk

Uchwała Nr 26/239/06 Rady Miejskiej w Małogoszcz z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 19/182/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 listopada 2000r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

Ikona statystyk

Uchwała Nr 26/238/06 Rady Miejskiej w Małogoszcz z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, oznaczonego symbolem MN.S1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy "Małogoszcz" i teren górniczy "Głuchowiec II"

Ikona statystyk

Uchwała Nr 26/237/06 Rady Miejskiej w Małogoszcz z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża piasków "Kozłów", w miejscowości Kozłów, na obszarze gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 26/236/06 Rady Miejskiej w Małogoszcz z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 26/235/06 Rady Miejskiej w Małogoszcz z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu lokali mieszkalnych położonych w Małogoszczu.

Ikona statystyk

Uchwała Nr 26/234/06 Rady Miejskiej w Małogoszcz z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małogoszcz za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)