Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 29/252/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zawarcia porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)- Priorytetu II Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2006/2007.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 29/251/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 29/250/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Małogoszcz.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 29/249/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 29/248/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)