Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 30/259/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, bez obowiązku przetargowego lokali położonych w Małogoszczu.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 30/258/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 3/27/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 30/257/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez gminę Małogoszcz na rok szkolny 2006/2007"

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 30/256/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Małogoszczu.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 30/255/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 30/254/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 30/253/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)