Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 2/19/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały NR 2/19/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Małogoszczu.

UCHWAŁA NR 2/18/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Małogoszczu.

UCHWAŁA NR 2/17/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 20/186/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy  Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 2/16/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA NR 2/15/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

UCHWAŁA NR 2/13/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów  oraz  wprowadzenia dodatkowych zwolnień.

UCHWAŁA NR 2/12/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

UCHWAŁA NR 2/11/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta na rok 2007.

UCHWAŁA NR 2/7/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

UCHWAŁA NR 2/5/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-04 15:43:32, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)