Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/33/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektowanych obszarów Natura 2000 położonych w granicach gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 4/32/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Małogoszczu środków trwałych.

UCHWAŁA NR 4/31/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 2/ 9/ 06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

UCHWAŁA NR 4/30/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od nieruchomości, określenia inkasentów  oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2007 r.

UCHWAŁA NR 4/29/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie     w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz w roku 2007.

UCHWAŁA NR 4/28/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2007

UCHWAŁA NR 4/27/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla gminy Małogoszcz na rok 2007.

UCHWAŁA NR 4/26/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 4/25/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)