Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 5/44/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Małogoszczu imienia Bohaterów Powstania Styczniowego.

UCHWAŁA NR 5/43/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 5/42/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Ekologia” z siedzibą w Jędrzejowie.

UCHWAŁA NR 5/41/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

UCHWAŁA NR 5/40/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Małogoszcz  i powołania doraźnej komisji ds. rewitalizacji.

UCHWAŁA NR 5/39/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie: zaopiniowania starań Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz o ubieganie się  na pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł   finansowania na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 5/38/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 5/37/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w  Uchwale Nr 17/152/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004  roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań  zleconych.

UCHWAŁA NR 5/35/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w  Uchwale Nr 4/25/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA NR 5/34/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małogoszcz za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)