Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na okres 2008

Ikona statystyk

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy z terenu Miasta i Gminy Małogoszcz.

Ikona statystyk

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego Remont budynku głównego miesko-gminnego zespołu ośrodków zdrowia w Małogoszczu z dostosowaniem do wymogów Unii Europejskiej.

Ikona statystyk

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji na kompleksowe uzbrojenie terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego wraz z budową dróg i chodników w Małogoszczu pomiędzy ul. Konarskiego i ul. Jarków

Ikona statystyk

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół podstawowych, publicznych gimnazjów i przedszkoli publicznych w gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika z kostki brukowej w ul. Warszwskiej w Małogoszczu o dł. 832 mb, pow. 2173 m2

Ikona statystyk

Unieważnienie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy oraz rozbudowy budynku głównego wchodzące w skład Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu w nawiązaniu do obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz w oparciu o posiadaną koncepcję

Ikona statystyk

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego remont drogi dojazdowej – wewnętrznej do cmentarza w m. Rembieszyce, dł. 97 mb

Ikona statystyk

Ogłoszenie wyników o przetargu nieograniczonym na remont chodników i przebudowa parkingu z kostki brukowej na Osiedlu w Małogoszczu o pow. 317 m2

Ikona statystyk

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji ( odtworzenia ) i eksploatacji systemu ciepłowniczego miasta Małogoszcz

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)