Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 9/74/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia  zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

UCHWAŁA NR 9/73/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007

Ikona statystyk

w sprawie powiadomienia Sekretarza  i Skarbnika  Gminy Małogoszcz o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

UCHWAŁA NR 9/72/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007

Ikona statystyk
w sprawie  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bocheńcu

UCHWAŁA NR 9/71/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Małogoszcz”.

UCHWAŁA NR 9/70/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA NR 9/69/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta

UCHWAŁA NR 9/68/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 9/67/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. 

UCHWAŁA NR 9/66/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 9/65/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2007

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy na rok 2007.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)