Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 10/82/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2007

Ikona statystyk

w sprawie wystąpienia Gminy Małogoszcz ze spółki z o. o .pod nazwą „Euroubojnia”zsiedzibą w Jędrzejowie i zbycia udziałów w spółce.

UCHWAŁA NR 10/81/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2007

Ikona statystyk

w sprawie zmian w  gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2008.

UCHWAŁA NR 10/80/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2007

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz ( część południowo– zachodnia).

UCHWAŁA NR 10/79/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2007

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego

UCHWAŁA NR 10/78/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2007

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2008

UCHWAŁA NR 10/77/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2007

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2008

UCHWAŁA NR 10/76/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2007

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 10/75/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2007

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)