Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Protokół z ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Protokół dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m in. teren górniczy "Głuchowiec II", dotyczącej obszaru położonego na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze i Bocheniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zmiany planu

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, na terenie części sołectw Mieronice i Złotniki wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 16 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.

Ikona statystyk

Projekt Zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze i Bocheniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.09.2023 r. do 24.10.2023 r.

Ikona statystyk

Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.09.2023 r. do 24.10.2023 r.

Ikona statystyk

Projekt zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, na terenie części sołectw Mieronice i Złotniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.

Ikona statystyk

Protokół dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 19.12.2022 r. do 19.01.2023 r.

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno – wschodnią część gminy Małogoszcz, na terenie części sołectwa Wola Tesserowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 28 listopada 2022 r. do 27 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I OPRACOWANIEM EKOFIZJOGRAFICZNYM WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH 19.12.2022 R. DO 19.01.2023 R.

Ikona statystyk

Projekt zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno – wschodnią część gminy Małogoszcz, na terenie części sołectwa Wola Tesserowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 listopada 2022 r. do 27 grudnia 2022r

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)