Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Protokół dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 19.12.2022 r. do 19.01.2023 r.

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno – wschodnią część gminy Małogoszcz, na terenie części sołectwa Wola Tesserowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 28 listopada 2022 r. do 27 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I OPRACOWANIEM EKOFIZJOGRAFICZNYM WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH 19.12.2022 R. DO 19.01.2023 R.

Ikona statystyk

Projekt zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno – wschodnią część gminy Małogoszcz, na terenie części sołectwa Wola Tesserowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 listopada 2022 r. do 27 grudnia 2022r

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi roziązaniami w wyłozonym do publicznego wglądu projekcie "Projekt Zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożona do publicznego wglądu w dn. 14.04.2020 r. do 14.05.2020 r."

Ikona statystyk

Projekt Zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożona do publicznego wglądu w dn. 14.04.2020 r. do 14.05.2020 r.

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie: Zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmujący m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko powyższego planu

Ikona statystyk

Projekt Zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożona do publicznego wglądu w dn. 30.07.2018 r. do 28.08.2018 r.

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym ponownie do publicznego wglądu projekcie: części zminay Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, w granicach sołectwa Ludwinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zmiany planu.

Ikona statystyk

PROJEKT ZMIANY NR 3A MPZP GMINY MAŁOGOSZCZ, OBEJMUJĄCEGO PŁD-ZACH CZĘŚĆ GMINY MAŁOGOSZCZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I OPRACOWANIEM EKOFIZJOGRAFICZNYM WYŁOŻONYM DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH 03.04.2018 DO 04.05.2018 R.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-20 12:19:15, zmian dokonał(a): Sylwia Długosz

WCAG 2.0 (Level AA)