Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Utwardzenie z kostki brukowej placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach, pow. 527,8 m2

Ikona statystyk

Budowę drogi gminnej Leśnica - Zakrucze, północna obwodnica miasta Małogoszcz o dł. 2300 mb

Ikona statystyk

Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem posesji przyległych do kolektora głównego we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz" - unieważnienie postępowania

Ikona statystyk

Wykonanie remontu chodników i parkingów z kostki brukowej na Osiedlu w Małogoszczu, o pow. 1071 m2

Ikona statystyk

Budowa sieci wodociągowej dla Gór Lasochowskich łączącego wodociąg w Żarczycach Dużych z wodociągiem w Ludwinowie gmina Małogoszcz

Ikona statystyk

ROZBUDOWĘ BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W ZAKRUCZU, POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE ZADASZONEGO TARASU.

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ul. Pustowójtówny w Małogoszczu wraz z budową chodników i oświetlenia ulicznego, dł. 1024 mb

Ikona statystyk

Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu przebudowy oraz zapewnienie konserwacji systemu oświetlenia w okresie trzech lat

Ikona statystyk

Przebudowę dróg gminnych

Ikona statystyk

Przełożenie sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Małogoszczu

Ikona statystyk
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)