Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 109/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 sierpnia 2021 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za I półrocze 2021 roku

Uchwała Nr 105/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 lipca 2021 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Małogoszcz

Uchwała Nr 81/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 maja 2021 r

Ikona statystyk

Uchwała Nr 46/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2021 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o sprawozadaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za 2020 rok

Uchwała Nr 15/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 r

Ikona statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Małogoszcz na 2021

Uchwała Nr 150/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r

Ikona statystyk

Uchwała Nr 149/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r

Ikona statystyk

Uchwała Nr 148/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r

Ikona statystyk

Uchwała Nr 147/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r

Ikona statystyk

Wystąpienie Pokontrolne z dnia 8 września 2020 r.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-25 11:07:27, zmian dokonał(a): Sylwia Długosz

WCAG 2.0 (Level AA)