Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 52/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 maja 2023 r

Ikona statystyk

Uchwała Nr 40/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2023 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za 2022 rok

Uchwała Nr 40/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2023 r

Ikona statystyk

Uchwała Nr 18/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2023 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy w Małogoszczu

Uchwała Nr 17/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2023 r

Ikona statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy w Małogoszczu na 2023 rok

Uchwała Nr 156/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Małogoszcz na 2023 rok

Uchwała Nr 154/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2031

Uchwała Nr 153/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficutu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy w Małogoszczu na 2023 rok

Uchwała Nr 101/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 września 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za I półrocze 2022 roku

Uchwała Nr 51/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za 2021 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-29 12:18:24, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)