Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 101/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 września 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za I półrocze 2022 roku

Uchwała Nr 51/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za 2021 rok

Uchwała Nr 48/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Małogoszcz

Uchwała Nr 10/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 9/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Małogoszcz na 2022 rok

Uchwała Nr 159/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2021 r

Ikona statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Małogoszcz na 2022 rok

Uchwała Nr 158/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2021 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej GMiny Małogoszcz na lata 2022-2030

Uchwała Nr 157/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2021 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Małogoszcz na 2022 rok

Uchwała Nr 109/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 sierpnia 2021 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Małogoszcz za I półrocze 2021 roku

Uchwała Nr 105/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 lipca 2021 r

Ikona statystyk

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-22 14:53:03, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)