Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 11/91/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008

Ikona statystyk
w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od nieruchomości określenia

UCHWAŁA NR 11/90/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników

UCHWAŁA NR 11/89/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR 11/88/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 11/87/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008

Ikona statystyk
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśnicy w celu jej przekształcenia w Filię Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 11/86/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008

Ikona statystyk
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli

UCHWAŁA NR 11/85/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2008

UCHWAŁA NR 11/84/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla gminy Małogoszcz na rok 2008

UCHWAŁA NR 11/83/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)