Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Program Kadencyjny Działalności Domu Kultury w Małogoszczu na lata 2024-2029

Ikona statystyk

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małogoszcz na lata 2023 - 2026 z perspektywą do roku 2030

Ikona statystyk

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Małogoszcz na lata 2021 – 2030

Ikona statystyk

program kadencyjny Biblioteka

Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

Ikona statystyk

Lokalny Program Rewitalizacji 2007

Ikona statystyk

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)