Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 150/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 149/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie powierzenia  Panu Grzegorzowi Orłowskiemu stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych.

Zarządzenie nr 148/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie powierzenia Pani Jolancie Musiał stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Małogoszczu.

Zarządzenie nr 147/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie powierzenia Pani Krystynie Świerczyńskiej  stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach

Zarządzenie nr 146/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości stanowiącej własność gminy Małogoszcz przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie nr 145/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przysługującego gminie w stosunku do nieruchomości połozonej w Mniszku

Zarządzenie nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Zarządzenie nr 143/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach rachunkowości

Zarządzenie nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie upoważnienia inspektora ds. dodatków mieszkaniowych do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie nr 141/08 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie regulaminu zakładowego funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)