Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 16/133/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR 16/132/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia Gminy Małogoszcz - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR 16/131/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy Małogoszcz nieruchomości niezabudowanej położonej w Leśnicy

UCHWAŁA NR 16/130/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA NR 16/129/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 16/128/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych

UCHWAŁA NR 16/127/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz (część południowo zachodnia), na obszarze sołectwa Żarczyce Duże.

UCHWAŁA NR 16/126/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie wypłaty członkom Ochotniczej Straży Pożarnej ekwiwalentu pieniężnego  za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

UCHWAŁA NR 16/124/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta

UCHWAŁA NR 16/123/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2009 rok

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)