Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 17/143/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Małogoszczu.

UCHWAŁA NR 17/142/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008

UCHWAŁA NR 17/141/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2009r.

UCHWAŁA NR 17/140/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Małogoszcz na lata 2007-2013

UCHWAŁA NR 17/139/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości położonej w Małogoszczu zabudowanej budynkiem mieszkalnym, ustalenia pierwszeństwa w jej nabyciu oraz  określenia wysokości bonifikaty  przy  sprzedaży na rzecz  najemcy.

UCHWAŁA NR 17/138/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR 17/137/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2009.

UCHWAŁA NR 17/136/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w  gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych i narkomanii na rok 2008.

UCHWAŁA NR 17/135/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

UCHWAŁA NR 17/134/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)