Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

świadczenie usług w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy z terenu miasta i gminy Małogoszcz zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z póź. zm. ) i uchwałą Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2006 roku Nr 29/ 249/ 06 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.

Ikona statystyk

BUDOWA I MODERNIZACJA – UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MAŁOGOSZCZ – 35 SZT. OPRAW

Ikona statystyk

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2009

Ikona statystyk

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W OŚRODKU ZDROWIA W MAŁOGOSZCZU NA POTRZEBY SŁUŻBY ZDROWIA

Ikona statystyk

Modernizację kotła WR-2,5 nr K-1, zainstalowanego przy ul .11 Listopada w Ciepłowni Osiedlowej w Małogoszczu woj. Świętokrzyskie

Ikona statystyk

Wykonanie termomodernizacji elewacji budynku Przedszkola Publicznego w Kozłowie

Ikona statystyk

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0220T W M. KOZŁÓW POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ZATOKI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z CHODNIKIEM NA TERENIE PRZEDSZKOLA – POW. 386 M2

Ikona statystyk

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W OŚRODKU ZDROWIA W MAŁOGOSZCZU NA POTRZEBY SŁUŻBY ZDROWIA

Ikona statystyk

BUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO NA RZECE LIPNICA W M. ZŁOTNIKI WRAZ Z DWOMA DOJAZDAMI DO MOSTU

Ikona statystyk

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA P.N. „REWITALIZACJA PLACU KOŚCIUSZKI – PRZYWRÓCENIE CZYTELNOŚCI HISTORYCZNEGO ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNEGO RYNKU”

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)