Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 200/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 lutego 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2009-2011

Zarządzenie nr 199/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 lutego 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Małogoszcz przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie nr 198/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 stycznia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Małogoszczu ma rok szkolny 2008/2009 semestr drugi

Zarządzenie nr 197/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 stycznia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie organizacji indywidualnego nauczania – kształcenia specjalnego w zakresie publicznego gimnazjum.

Zarządzenie nr 196/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 stycznia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie szkoły podstawowej.

Zarządzenie nr 195/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 stycznia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie nr 194/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 stycznia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2009 roku.

Zarządzenie nr 193/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 stycznia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie regulaminu premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz

Zarządzenie nr 192/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 stycznia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego za używanie i prania własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społeczno-użytecznych

Zarządzenie nr 191/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 stycznia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)