Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 20/166/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zamiaru utworzenia Technikum Nr 1 dla Młodzieży  w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 20/165/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych  prowadzonych przez gminę Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 20/164/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR 20/163/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR 20/162/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy na rok 2009

UCHWAŁA NR 20/161/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małogoszcz za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)