Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 229/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 2 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Zespołów Szkół i Szkół Podstawowych na rok szkolny 2009/2010

Zarządzenie nr 228/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 2 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Przedszkoli Publicznych na rok szkolny 2009/2010

Zarządzenie nr 227/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 2 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Zarządzenie nr 226/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 maja 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie nr 225/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 maja 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru przeprowadzonch prac konserwatorskich, restauracyjnych robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zarządzenie nr 224/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 maja 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Małogoszcz przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 223/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 maja 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowaia skutkow klęsk żywiołowych na terenie gminy Małogoszcz

Zarządzenie nr 222/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 maja 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy i Miasta Małogoszcz

Zarządzenie nr 221/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 maja 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 220/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 maja 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie utworzenia zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w zakresie Przedszkola Publicznego.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)