Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 21/174/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów  dzierżawy.

UCHWAŁA NR 21/173/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni  Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach.

UCHWAŁA NR 21/172/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektowanych obszarów Natura 2000 położonych w granicach gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 21/171/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  w Małogoszczu za 2008 rok.

UCHWAŁA NR 21/170/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Małogoszczu za 2008 rok.

UCHWAŁA NR 21/169/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu za 2008 rok

UCHWAŁA NR 21/168/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR 21/167/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)