Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 22/181/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lipca 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów  dzierżawy i najmu

UCHWAŁA NR 22/180/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lipca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego  z siedzibą przy ul. Lipa 2.

UCHWAŁA NR 22/179/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lipca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/156/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 22/178/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lipca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie: przystąpienia Gminy Małogoszcz do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna   Grupa Rybacka “Jędrzejowska Ryba” oraz udzielenia pełnomocnictwa.

UCHWAŁA NR 22/177/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lipca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Małogoszcz z przeznaczeniem na „rozbudowę ulicy Pustowójtówny w Małogoszczu, wraz z budową chodników i oświetlenia ulicznego” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

UCHWAŁA NR 22/176/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lipca 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2010

UCHWAŁA NR 22/175/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lipca 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)