Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 23/187/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia  zmian do Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu”

UCHWAŁA NR 23/186/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 23/185/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie : określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR 23/184/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia  zgody na  zawarcie kolejnych umów  dzierżawy

UCHWAŁA NR 23/183/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie  ustanowienia regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 23/182/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)