Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 270/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18 grudnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej

Zarządzenie nr 269/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 16 grudnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 9 grudnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie nr 267/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 1 grudnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie spisu z natury i powołania zespołów spisowych

Zarządzenie nr 266/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 1 grudnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 265/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 1 grudnia 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

Zarządzenie nr 264/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie zasad przeprowadzanie i rozliczania aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostce organizacyjnej gminy

Zarządzenie nr 263/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie przygotowania projektu budżetu gminy na rok 2010 r.

Zarządzenie nr 261/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz położonych w Ludwinowie przeznaczonych do sprzedaży

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)