Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 25/209/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Małogoszczu. 

UCHWAŁA NR 25/208/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu.

UCHWAŁA NR 25/207/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2009.

UCHWAŁA NR 25/206/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 25/205/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST" i zabezpieczenia wkładu własnego.

UCHWAŁA NR 25/204/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia Gminy Małogoszcz do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenie wkładu własnego.

UCHWAŁA NR 25/203/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA NR 25/202/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

UCHWAŁA NR 25/201/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów kumunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR 25/200/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie przedłużenia czasu obowiazywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściaków

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)