Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Opracowanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Małogoszcz

Ikona statystyk

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ikona statystyk

Przebudowa chodników z kostki brukowej w m. Małogoszcz - Osiedle 310 m2

Ikona statystyk

REWITALIZACJA PLACU KOŚCIUSZKI - PRZYWRÓCENIE CZYTELNOŚCI HISTORYCZNEGO ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNEGO

Ikona statystyk

Przebudowa drogi gminnej Złotniki - Kanice o dł. 291 mb.

Ikona statystyk

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Małogoszczu przy ul. Słonecznej nr 18 wraz z robotami towarzyszącymi.

Ikona statystyk

Remont istniejącego stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Małogoszczu przy ul. 11-go Listopada 14 B

Ikona statystyk

Zakup w formie leasingu ciągnika w wersji komunalnej wraz z zamiatarką (2 przetarg)

Ikona statystyk

Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach „Kompleksowego uzbrojenia terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego wraz z budową dróg i chodników w Małogoszczu”

Ikona statystyk

Przebudowa ulicy Pustowójtówny w Małogoszczu wraz z budową chodników i oświetlenia ulicznego

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)