Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 27/229/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 27/217/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych w budżecie gminy wydatków realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

UCHWAŁA NR 27/228/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2010 r.

UCHWAŁA NR 27/227/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR 27/226/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

UCHWAŁA NR 27/225/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2010

UCHWAŁA NR 27/224/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR 27/223/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu gminy

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 18:01:41, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)