Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 320/10 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcące nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przeznaczone – dla Zespołu Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych na rok budżetowy 2010.

Zarządzenie nr 319/10 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcące nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przeznaczone – dla Przedszkola Publicznego w Kozłowie na rok budżetowy 2010.

Zarządzenie nr 318/10 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcące nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przeznaczone – dla Szkoły Podstawowej w Kozłowie na rok budżetowy 2010.

Zarządzenie nr 317/10 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcące nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przeznaczone – dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu na rok budżetowy 2010

Zarządzenie nr 313/10 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości    stanowiącej własność  Gminy Małogoszcz  przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 312/10 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Zarządzenie nr 311/10 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)