Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 30/248/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów  dzierżawy.

UCHWAŁA NR 30/247/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/156/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 30/246/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w  gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2010

UCHWAŁA NR 30/245/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu za 2009 rok.

UCHWAŁA NR 30/244/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Małogoszczu za 2009 rok.

UCHWAŁA NR 30/243/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w  Małogoszczu za 2009 rok.

UCHWAŁA NR 30/242/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)