Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 31/254/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy Małogoszcz z przeznaczeniem na "przebudowę drogi gminnej Nr 343021T  Kozłów - Lipno w miejscowości Kozłów, o długości 775 mb (działka nr 945/1)" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Nrodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

UCHWAŁA NR 31/253/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno- wschodnią część gminy Małogoszcz"

UCHWAŁA NR 31/252/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 31/251/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu miasta igminy Małogoszcz oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR 31/250/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR 31/249/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-08 08:53:16, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)