Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Mienie Gminy

Ikona statystyk

 

          Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu informuje że na dzień 31 grudnia 2004 roku wartość mienia komunalnego gminy  stanowi kwotę ogółem w wysokości   49.147.763,04 zł:

w tym:

 

I. Wartość środków trwałych w poszczególnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy przedstawia się  następująco:

 

1. Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu na wartość  11.403.6113,27 zł

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na wartość 36.102,06  zł.

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  na wartość 29.088,74 

4. Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na wartość 14.811.418,07 zł.

5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wartość 21.030.036,36 zł

 

II. Wartość pozostałych środków trwałych oraz wartość zbiorów bibliotecznych przedstawia się następująco:

 

1.Urząd Miasta i Gminy  na wartość  158.278,23 zł.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na wartość 125.431,09 zł.

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej  na wartość 10.807,97 zł

4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna na wartość 86.044,36 zł.

5. Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół na wartość 1.342.426,23 zł.

6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  na wartość 87.516,66 zł.

 

II. Gmina na dzień 31.12.2004 roku posiada zadłużenie w wysokości 3.542.000,00 zł

 

 

                                               Skarbnik Miasta i Gminy

 

                                                        Krystyna Kot

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-01-28
Data ostatniej zmiany:
2005-02-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)